Daily Archive: Sierpień 21, 2014

10023_n 0

Pszenica podstępna roślina – samo zło?

Kapłani w starożytnym Egipcie używali jej do wywoływania halucynacji. Wszystkie produkty z pszenicy – chleb, makaron czy pizza – zawierają peptydy opioidowe oddziałujące na mózg i powodujące uzależnienie. Już antyczni władcy wiedzieli, że ludzie...

10221_n 1

Umysł tworzy wszystko,,,

„Ludzie są jak wiatr. Jed­ni lek­ko prze­lecą przez życie i nic po nich nie zos­ta­je, drudzy dmą jak wichry, więc zos­tają po nich ser­ca złama­ne, jak ja­kies drze­wa po hu­raga­nie. A in­ni wieją jak...