Cytryna w domowej pielęgnacji …

1cyt

Chociaż cytryna wcale nie jest królową witaminy C, zawiera jej na tyle dużo (53 mg/100 g), by wspierać odporność i łagodzić przebieg infekcji. Tym bardziej że ma też sporo rutyny, która zapobiega utracie witaminy C z organizmu i uszczelnia naczynia krwionośne.
Co zawiera cytryna?
Cytryna to dobre źródło beta-karotenu, witamin z grupy B, E, potasu, magnezu, sodu i żelaza. Są w niej też terpeny pobudzające wytwarzanie śliny. A ponieważ wraz z wydzielaniem śliny rośnie produkcja enzymów trawiennych, cytryna pobudza procesy trawienne, przyśpieszając oczyszczanie organizmu – sprzyja zatem odchudzaniu. Warto zacząć dzień od szklanki wody z plasterkiem cytryny. Pamiętaj jednak, że taki napój pobudza apetyt!
Woda z cy­try­ną ko­rzyst­nie wpły­wa na wą­tro­bę – oczysz­ca ją i zwięk­sza pro­duk­cję żółci. Pro­ce­sy te przy­czy­nia­ją się do usu­wa­nia z or­ga­ni­zmu za­nie­czysz­czeń.

Zapach cytryny niektórym pomaga łagodzić ból głowy. Sok z cytryny wybiela plamy na rękach po obieraniu warzyw, dodany do ryby powoduje, że znika charakterystyczny zapach.

Sok z cytryny pij tylko rozcieńczony
Jedzenie cytryny lub picie nierozcieńczonego soku zamiast przynieść ulgę, podrażni chorą śluzówkę. Dlatego małymi łykami popijaj wodę z sokiem z cytryny.
Woda z cytryną wspomaga pracę układu pokarmowego i samooczyszczanie się organizmu z toksyn.

Cytryna jest również bogata w polifenole (resweratrol, hesperytyna, rutyna, kwercetyna), które przeciwdziałają występowaniu chorób układu krążenia, jak miażdżyca, nadciśnienie. Rutyna zapobiega pękaniu naczyń krwionośnych, krwawieniu dziąseł oraz występowaniu siniaków. Bioflawonoidy wykazują przede wszystkim działanie antyoksydacyjne. Usuwają wolne rodniki, których nadmiar uszkadza komórki i tkanki, przyspieszając proces starzenia oraz może powodować rozwój chorób nowotworowych.

Cytryna jest często dodawana do herbaty, jednakże nie jest to dobre rozwiązanie. Pod wpływem wysokiej temperatury zawarta w cytrynie witamina C ulega zniszczeniu, a z liści herbaty zostaje uwolniony glin, który niekorzystnie wpływa na tkankę nerwową mózgu.

Przez sty­mu­la­cję pro­duk­cji żółci, sok z cy­try­ny przy­czy­nia się do po­pra­wy funk­cjo­no­wa­nia wą­tro­by, a przy oka­zji może wpły­wać na re­gu­la­cję po­zio­mu wap­nia.
Może być sto­so­wa­na pro­fi­lak­tycz­nie w okre­sie za­cho­ro­wal­no­ści na grypę oraz u osób po­dat­nych na róż­ne­go ro­dza­ju in­fek­cje. Do­dat­ko­wo, jej kwa­so­wy cha­rak­ter spra­wia, że wy­ka­zu­je silne wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze. Let­nia woda z wy­ci­śnię­tym so­kiem z cy­try­ny spraw­dzi się zna­ko­mi­cie do płu­ka­nia gar­dła pod­czas sta­nów za­pal­nych jamy ust­nej i mig­dał­ków.
Spora za­war­tość po­ta­su w cy­try­nie po­ma­ga w walce z nad­ci­śnie­niem. Do­dat­ko­wo, po­ma­ga w utrzy­ma­niu wła­ści­wej ela­stycz­no­ści na­czyń krwio­no­śnych, sprzy­ja więc walce z miaż­dży­cą i zmniej­sza ry­zy­ko za­wa­łów oraz uda­rów

Tonik zawierający sok z cytryny rozjaśnia, oczyszcza i orzeźwia cerę. Ponadto ściąga rozszerzone pory. W badaniach wykazano również, że sok z cytryny przyspiesza leczenie opryszczki wargowej, grzybic skóry oraz trądziku.

Obecność skórki cytrynowej w szafie odstrasza mole, chroniąc ubrania przed zniszczeniem.

Potrafi rozjaśnić posłoneczne przebarwienia, nabłyszczyć pasma (a nawet znacznie je rozjaśnić). Sok z cytryny poradzi sobie także z szorstką skórą łokci, pięt i kolan, doskonale wzmocni paznokcie oraz okalające je skórki.
Nie każdy wie, że sok z cytryny pomaga zwalczyć uporczywy łupież, a także wybiela i odplamia bieliznę.

Wetrzyj w skórę głowy dwie łyżki soku i po kilku minutach starannie spłucz. Następnie dodaj do szklanki wody łyżeczkę soku i raz jeszcze opłucz płynem głowę. Stosuj codziennie, aż łupież zniknie.

1. Naturalne rozjaśnianie włosów oraz pasemka. 3/4 szklanki wody połącz z 1/4 szklanki soku świeżo wyciśniętego z cytryny. Spłucz tym roztworem włosy po myciu i wysusz na słońcu. Możesz roztworem posmarować tylko wybrane pasemka włosów.
Powtarzaj zabieg przez 2-3 tygodnie, a włosy zyskają jaśniejszy odcień i staną się błyszczące. Płukankę można także wetrzeć delikatnie w skórę głowy, gdy włosy nadmiernie się przetłuszczają.
2. Kuracja do skórek i paznokci. Sokiem z cytryny i oliwką (lub oliwą) nacieraj suche skórki oraz łamliwe paznokcie, a także kolana, łokcie i pięty. By uzyskać poprawę, stosuj 2 razy dziennie przez 2 tygodnie.
3. Przebarwienia. Sokiem z cytryny przecieraj skórę dłoni – usunie przebarwienia powstałe po opalaniu lub związane z wiekiem. Możesz dodać 3-5 kropli soku z selera.
Po­sma­ruj zmie­nio­ne miej­sce so­kiem z cy­try­ny i po 15 mi­nu­tach spłucz. To na­tu­ral­ny i bez­piecz­ny spo­sób na uzy­ska­nie zdro­we­go jed­no­li­te­go ko­lo­ry­tu skóry.
4. Cytryna czyści i wybiela paznokcie
5. Wy­bie­la­ją­ce wła­ści­wo­ści soku z cy­try­ny do­sko­na­le spraw­dza­ją się także pod­czas pra­nia. Aby wy­bie­lić bie­li­znę wy­star­czy je­dy­nie dodać do pra­nia sok cy­try­no­wy (co do­dat­ko­wo nada jej świe­ży za­pach). Chcąc po­zbyć się plam, nie mu­si­my ko­rzy­stać z chlo­ro­wych wy­bie­la­czy. W za­mian warto spo­rzą­dzić roz­twór soku cy­try­no­we­go oraz sody oczysz­czo­nej i mo­czyć w nim tka­ni­ny 30 minut przed pra­niem.
6. Cytryna chroni przed zakwaszeniem organizmu
Wbrew temu, co można by są­dzić, su­ge­ru­jąc się kwa­śnym sma­kiem cy­try­ny, jest to do­sko­na­ły pro­dukt za­sa­do­twór­czy. Po­ma­ga neu­tra­li­zo­wać kwa­śne pro­duk­ty prze­mia­ny ma­te­rii. Za­bu­rza­nie rów­no­wa­gi kwa­so­wo-za­sa­do­wej może być przy­czy­na cią­głe­go zmę­cze­nia, bólów głowy, apa­tii, złego sa­mo­po­czu­cia. Za­kwa­sze­niu or­ga­ni­zmu sprzy­ja nad­mier­ne spo­ży­wa­nie mięsa, dro­biu, serów.
7. Cytryna obniża ciśnienie krwi
Jest to za­słu­ga po­ta­su oraz fla­wo­no­idów obec­nych w cy­try­nie. In­ny­mi pro­duk­ta­mi za­le­ca­ny­mi przy nad­ci­śnie­niu są m.​in. żu­ra­wi­na, ce­bu­la, czo­snek, bu­ra­ki.
8. Cytryna zmniejsza ryzyko wrzodów żołądka
Wła­ści­wość tę owoce za­wdzię­cza­ją obec­no­ści dzia­ła­ją­cych bak­te­rio­bój­czo pek­tyn, ter­pe­nów i olej­ków ete­rycz­nych. Bak­te­rio­bój­cze dzia­ła­nie cy­tryn nie ogra­ni­cza się tylko do tę­pie­nia He­li­co­bac­ter py­lo­ri, od­po­wie­dzial­nych za po­wsta­wa­nie wrzo­dów, ale również do bak­te­rii ma­la­rii czy duru brzusz­ne­go.
9. Wzmacnia naczynia krwionośne
Cy­try­na jest do­brym źró­dłem fla­wo­no­idów (barw­ni­ków ro­ślin­nych). Mają one zba­wien­ny wpływ na układ krą­że­nia – zwięk­sza­ją ela­stycz­ność na­czyń krwio­no­śnych (ru­ty­na), uszczel­nia­ją je (co za­po­bie­ga po­wsta­wa­niu siń­ców czy krwa­wie­niu dzią­seł), opóź­nia­ją roz­wój miaż­dży­cy

.

źródło: poradnikzdrowie.pl , książka „Niezwykłe zastosowania zwykłych rzeczy”

Zobacz również

2 Komentarze

  1. Olla pisze:

    Jesienią i zimą jest to szczególnie cenne. Cytryna zawiera też saponiny o właściwościach przeciwbakteryjnych, które pomagają zwalczać objawy grypy i przeziębienia. Ważne są też właściwości przeciwzapalne kwasu askorbinowego, szczególnie pomocne podczas astmy i innych dolegliwości dróg oddechowych. Poprawia on również wchłanianie żelaza, które odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

  2. KasiaK pisze:

    Jak rozpoczniesz dzień, ma duży wpływ na to, jaki on będzie.
    Wypijanie codziennie szklanki wody z cytryną korzystanie wpływa na trawienie. Zawarte w cytrusach flawonoidy usprawniają bowiem procesy trawienne, Sok z cytryny bardzo dobrze działa na wątrobę oczyszczając ją z toksyn i wspomagając jej pracę. Kwaśny w smaku owoc wspiera też działanie występującego w żołądku kwasu solnego, a witamina C redukuje możliwość powstawania wrzodów żołądka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>