Umysł tworzy wszystko,,,

10221_n

„Ludzie są jak wiatr. Jed­ni lek­ko prze­lecą przez życie i nic po nich nie zos­ta­je, drudzy dmą jak wichry, więc zos­tają po nich ser­ca złama­ne, jak ja­kies drze­wa po hu­raga­nie. A in­ni wieją jak trze­ba. Ty­le, żeby wszys­tko na czas mogło kwitnąć i owo­cować. I po tych zos­ta­je piękno nasze­go świata…”

„Przeszłość jest po to, żeby się z niej uczyć, a nie po to, żeby nią żyć!”

„Jeżeli chcemy kogoś kochać, musimy go naprawdę rozumieć. Gdy nasza miłość jest tylko chęcią posiadania, nie jest prawdziwą miłością. Jeśli myślimy tylko o sobie, jeśli jesteśmy świadomymi tylko własnych potrzeb, a nie wiemy nic o potrzebach drugiej osoby, to znaczy, że nie potrafimy kochać. (…) Prawdziwa miłość opiera się na zrozumieniu.”

„Życie jest jak sleeping – nie obejrzysz się, a już trzeba wysiadać, często w piżamie i bez bagażu.”

„Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, kto nie ma nic oprócz pieniędzy.”

„Szczęście jest zawsze pod ręką, jeśli tylko potrafisz odetchnąć i uśmiechnąć się; zawsze je możesz odnaleźć w chwili obecnej. Poprzez medytację wracamy do chwili obecnej, aby w niej spotkać dziecko, kwiat, błękitne niebo. Szczęście jest osiągalne.”

„Każde cierpienie ma sens, nie każdy dochodzi do jego istoty.”

„Radość i spokój są możliwe właśnie w tej godzinie, kiedy siedzisz. Jeśli nie możesz znaleźć ich tutaj, to nie znajdziesz ich nigdzie. Nie biegnij za myślami jak cień za swym źródłem. Nie goń myśli. Znajdź radość i spokój właśnie w tej chwili – teraz.
Ten czas jest twoim czasem. Miejsce, gdzie siedzisz -twoim miejscem. Właśnie tu, na tym miejscu i w tym momencie możesz doświadczyć oświecenia.”

„Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość.”

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały świat działa potajemnie by udało Ci się to osiągnąć”

„Kto po­wie­dział, że noc jest do spa­nia? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszcze­nia so­bie życia. Od ana­liz te­go, co było już i tak za­nali­zowa­ne mi­liony ra­zy. Od wy­myśla­nia dialogów na które i tak nig­dy się nie od­ważymy. Noc jest od tworze­nia wiel­kich planów, których i tak nie będziemy pa­miętać ra­no. Noc jest od bólu głowy do mdłości od wy­myślo­nych miłości.”

Mo­je dziesięć przy­kazań :
1.Zaw­sze wal­cz o swo­je marzenia.
2.Żyj zgod­nie z włas­nym sumieniem.
3.Nig­dy się nie poddawaj.
4.Naj­ważniej­sza zaw­sze niech jest rodzina.
5.Kochaj całym sobą.
6.Ufaj tym którym warto.
7.Nie zdradzaj siebie i przyjaciół.
8.Naj­pierw po­myśl za­nim coś po­wiesz,zro­bisz żeby po­tem nie żałować.
9.Żyj tak jak chcesz ,ale daj in­nym też tak życie.
10.Nig­dy nie przes­ta­wiaj marzyć.

„Po­siada­my w so­bie dużo więcej możli­wości niż o tym wiemy.”

Zobacz również

1 Komentarz

 1. Mirka Mirka pisze:

  Przekazy Miłości i Światła Sophia Serce Ziemi

  Śpiew serca – EWA

  W Tobie gra Melodia Harmonii…
  Gdy wsłuchasz się głęboko
  Możesz usłyszeć bicie serca
  Już nie jednego…
  To melodia serc tak otwartych
  Pozwalająca w zaufaniu otworzyć
  Każde drzwi tej symfonii ŻYCIE

  Przytulając do serca to co jest
  Możemy to przekroczyć wspólnie
  Działając razem i wzmacniając
  Potencjały nam ofiarowane

  Wcześniej to nie było możliwe
  Być może w mój krwiobieg wkradł się
  jakiś wirus odbijający cały ten system:):)
  Lecz dziś poczułam Drogę tak żywą
  I mogę sięgnąć po dowolne jabłko z drzewa
  życia by bez grzechu najeść się do syta

  Jestem Wolna.I witam się z wolnymi ludźmi.
  By wzlecieć jak najpiękniejszy Rajski Motyl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>