Category: cytaty

10_o 0

„Jesteśmy istotami duchowymi, odbywającymi ludzką podróż.”

„To, co dla ego jest słabością, w gruncie rzeczy jest jedyną prawdziwą potęgą” Eckhart Tolle . „Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie.” Carl Gustav Jung...